Admitere Midas

Cerere inscriere MIDAS
Proiect individual
Propunere vizite in strainatate
Calendar ADMITERE MIDAS
REGULAMENT ADMITERE MIDAS
Completari la Regulamentul de admitere
Rezultate finale concurs admitere MIDAS

Calendar

de organizare şi desfăşurare a concursului pentru acordarea burselor postdoctorale
în cadrul proiectului POSDRU/89/1.5/S/62923
Studii Muzicale Doctorale Avansate – MIDAS
(Music Institute for Doctoral Advanced Studies)
Perioada: 01.04.2012- 31.03.2013 *

1. Perioada pentru depunerea dosarului de
candidatură
5 – 14 martie 2012
în intervalul orar 9-14
2. Faza I: Analiză dosare candidatură şi selectare
proiecte
15 – 21 martie 2012
3. Anunţarea rezultatelor faza I 22 martie 2012
4. Contestaţii (depunere* şi analiză) 22 – 23 martie 2012
5. Anunţarea rezultatelor definitive faza I 23 martie 2012
6. Faza a II-a: Interviu (în limba română şi o limbă de
largă circulaţie – engleză, franceză sau germană)
28 – 29 martie 2012
7. Rezultate finale 30 martie 2012
8. Încheierea contractelor de cercetare
post-doctorală
30 martie 2012
9. Începerea programului postdoctoral 1 aprilie 2012

* Contestaţiile privitoare la rezultatul concursului de acordare a burselor postdoctorale se depun în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor concursului.

ANUNŢ


Concursul de admitere MIDAS se va organiza pentru cele 30 de burse de cercetare rămase (perioada 1 aprilie 2012 – 31 martie 2013) care vor fi ocupate în ordinea descrescătoare a mediilor.