Parteneri

UNMB – la momentul actual poseda o experienta vasta, care se poate cuantifica prin numarul de teze de doctorat sustinute (mai mult de 400), prin calitatea acestor teze (redevabila prin masurarea importantei lor in arealul mental si muzical din tara si strainatate), prin statura stiintifica a coordonatorilor de doctorat (mari personalitati muzicale), precum si prin tematica abordata (originala, adusa la zi cu bibliografia si cu trend-urile din specialitate).

Universitatea de Arte George Enescu Iasi –   Structura curriculară este în permanentă rezonanţă cu evoluţia competenţelor cerute absolvenţilor, în contact cu realităţile parametrilor de încadrare în profesiunile de creaţie, şi educaţie artistică de pe piaţa muncii. În acest scop, se urmăresc cu atenţie priorităţile strategice în cercetarea ştiinţifică şi cea artistică, precum şi în cea educaţională, care determină alcătuirea şi formarea, printr-o perfecţionare continuă, a unui corp profesoral instruit şi adaptat la realităţile cotidiene.

Formarea profesionistului în domeniul de performanţă al artei implică un palier variat al curriculei universitare, dar şi al acţiunii de definire a profilului complex al viitorului creator, ceea ce presupune o diversificare a activităţilor de implicare a acestuia în perimetrul specializărilor alese.  În aceeaşi măsură însă se constituie într-un emiţător al culturii, militând pentru protejarea, păstrarea şi promovarea creaţiei artistice româneşti, cultivarea şi dezvoltarea gustului pentru frumos şi pentru o creaţie autentică.

Academia de Muzică “Gheorghe Dima” are ca obiectiv principal  să ofere studenţilor săi calificare superioară în domeniul creaţiei şi interpretării muzicale, al pedagogiei muzicale şi al muzicologiei. Actul de predare urmăreşte în acelaşi timp latura formativă şi informativă a învăţării, pentru a asigura studenţilor o pregătire complexă şi durabilă. Prin parteneriatele sale cu instituţii de învăţământ superior muzical din străinătate, Academia este un ambasador al culturii muzicale româneşti în marele concert universal al lumii. Academia este o parte activă a vieţii culturale a oraşului şi regiunii. Este implicată în numeroase activităţi culturale din regiune şi are o relaţie de simbioză cu comunitatea: primeşte sprijin financiar de la aceasta şi oferă activităţi culturale valoroase.

CESPE (Centrul European de Studii in Probleme Etnice si Comunicare Sociala)-Academia Romana

“In om e un sir nesfarsit  de oameni”, spunea Mihai Eminescu.  CESPE isi propune sa participe activ la promovarea si pastrarea identitatii culturale a comunitatilor interes pentru Romania, a problemelor care vizeaza crizele culturale in contextul reasezarii structurilor europene, prin realizarea de cercetari sociologice, demografice, antropologice, etnografice, centrate pe identitatea culturala si nationala a persoanelor in cadre de viata diverse, de la cel etnic de apartenenta la cel national si general european, pe aspecte vizand statutul si drepturile acestora (sociale, culturale, politice, lingvistice si religioase). Principalele obiective pe care le urmareste sunt:
›› Sa elaboreze de studii, cercetari interdisciplinare, istorice, etnografice, antropologice, demografice etc;.
›› Sa creeze o baza informationala de date
›› Sa realizeze studii privind implicatiile procesului de integrare europeana asupra pastrarii si afirmarii identitatii culturale nationale